ฤกษ์พรหมประสิทธิ์ ใช้ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม 

  • วันอาทิตย์ ห้ามขึ้นบ้านใหม่
  • วันพฤหัสบดี ห้ามแต่งงาน
  • ออกรถยนต์ใหม่/เรือใหม่ ออกวันพฤหัสบดี ให้ใช้วันอาทิตย์ / ออกวันอาทิตย์ ให้ใช้วันพฤหัสบดี
  • วันเสาร์ ๕ ห้ามทำการมงคลใดๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นการพุทธาภิเษก
  • วันศุกร์ขึ้น/แรม ๙ ค่ำ เป็นฤกษ์สร้างโบสถ์โดยเฉพาะ ห้ามสร้างบ้านเรือน หรือสร้างอื่นๆ
  • วันเสาร์ขึ้น/แรม ๘ ค่ำ เป็นฤกษ์สร้างโบสถ์โดยเฉพาะ ห้ามสร้างบ้านเรือน หรือสร้างอื่นๆ

เดือนมกราคม

วันดี

วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2567

วันจันทร์ ที่ 8 มกราคม 2567

วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม 2567

วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม 2567

วันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567

วันเสีย

วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567

วันศุกร์ ที่ 19 มกราคม 2567

เดือนกุมภาพันธ์

วันดี

วันพฤหัสบดี ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567

วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

วันเสีย

วันจันทร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567

เดือนมีนาคม

วันดี

วันอาทิตย์ ที่ 3 มีนาคม 2567

วันอาทิตย์ ที่ 17 มีนาคม 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2567

วันเสีย

ไม่มีวันเสีย

เดือนเมษายน

วันดี

วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2567

วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567

วันเสาร์ ที่ 13 เมษายน 2567

วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567

วันเสีย

วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567

เดือนพฤษภาคม

วันดี

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567

วันศุกร์ ที่ 3 พฤษภาคม 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567

วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2567

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2567

วันเสีย

วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 2567

วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567

วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2567

วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2567

เดือนมิถุนายน

วันดี

วันจันทร์ ที่ 3 มิถุนายน 2567

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2567

วันเสีย

วันจันทร์ ที่ 17 มิถุนายน 2567

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน 2567

วันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2567

เดือนกรกฎาคม

วันดี

วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2567

วันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2567

วันศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2567

วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2567

วันเสีย

วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2567

วันเสาร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2567

เดือนสิงหาคม

วันดี

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2567

วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2567

วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2567

วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2567

วันเสีย

ไม่มีวันเสีย

เดือนกันยายน

วันดี

วันพุธ ที่ 4 กันยายน 2567

วันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2567

วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2567

วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2567

วันเสีย

วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2567

วันอาทิตย์ ที่ 29 กันยายน 2567

เดือนตุลาคม

วันดี

วันจันทร์ ที่ 7 ตุลาคม 2567

วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2567

วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 24 ตุลาคม 2567

วันเสีย

วันศุกร์ ที่ 11 ตุลาคม 2567

วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2567

เดือนพฤศจิกายน

วันดี

วันศุกร์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2567

วันจันทร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2567

วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2567

วันเสีย

วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2567

วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2567

วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2567

เดือนธันวาคม

วันดี

วันอาทิตย์ ที่ 8 ธันวาคม 2567

วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2567

วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2567

วันเสีย

ไม่มีวันเสีย

admin

Stay in the loop

Subscribe to our free newsletter.